مطالب مفید : آزمایش NIPT بیشتر به کدام خانمهای باردار توصیه می شود؟
تستNIPT تست غیر تهاجمی دوران بارداری است که جهت غربالگری اختلالات کروموزومی شایع نظیر سندرم داون و تریزومی ۱۳ و ۱۸ و اختلالات کروموزوم های جنسی کاربرد دارد. این آزمایش با انجام آزمایش خون مادر از هفته یازدهم بارداری به بعد توصیه می شود. بیشترین توصیه های NIPT به مادران با سن بالای ۳۵ سال , یافته های غیر طبیعی در سونوگرافی (NT بالا و عدم دیده شدن تیغه بینی) ، وجود سابقه سندرم داون در فرزند قبلی ، مادران بارداری که ترس زیادی از نمونه گیری تستهای تشخیصی مثل آمنیوسنتز و یا CVS دارند و ریسک سقط آمنیوسنتز را نمی پذیرند.
زنانی که سابقه سقط های مکرر دارند و احتمال سقط به دنبال آمنیوسنتز دارند و خانم های بارداری که سابقه پارگی کیسه آمنیون دارند. مخصوصا به خانمهایی که دارای جنین طلایی هستند (جنینی که بعد از چندین سال ناباروری با روش آی وی اف تشکیل شده است.) و مادران بارداری که با استفاده از پی جی دی باردار شده اند توصیه میشود.