اخبار پایگاه : اهدای تخمک در چه مواردی توصیه می شود
اهدای تخمک معمولا در مواردی توصیه می شود که زنان به خاطر سن بالا و اختلالات دیگر علیرغم سالم بودن ارگانهای باروری دیگر به علت نداشتن تخمک از امکان باروری محروم می باشند. در این افراد تنها راه باروری دریافت تخمک اهدایی از یک داوطلب می باشد. در محیط آزمایشگاه تخمک اهدایی توسط اسپرم های مرد که همسر گیرنده تخمک است لقاح می یابد و جنین حاصله از این لقاح در رحم خانم گیرنده تخمک انتقال می یابد. اولین کودک حاصل از اهدای تخمک در جهان در سال ۱۹۸۴ متولد شده است و در کشور ما نیز استفاده از این روش سالهاست مورد استفاده قرار می گیرد.
از شایعترین علل منجر به اهدای تخمک به موارد زیر می توان اشاره کرد.
خانم به علت یائسگی زودرس، سن بالای مادر یا مشکلات تخمک گذاری قادر به استفاده از تخمک خود نمی باشند.
زوجینی که ناقل بیماری ژنتیکی خاصی می باشند (مثلا هر دو مینور و ناقل تالاسمی می باشند) و در بررسی تشخیصی پیش از تولد چندین جنین مبتلا داشته اند که منجر به سقط درمانی شده است و دیگر قصد بارداری مجدد و پذیرفتن ریسک سقط جنین مبتلا راندارند.
زوجینی که فرزند مبتلا به بیماری ژنتیک خاصی دارند ولی آزمایش های ژنتیک و پاراکلینیک به تشخیص نهایی بیماری ایشان منجر نشده است.