برای بیماران : اهمیت مصرف اسید فولیک در بارداری
اسید فولیک نوعی از ویتامین B است که فولات نام دارد که نقش بسیار مهمی در ساخت سلولهای قرمز خونی دارد و به جنین شما در رشد سیستم عصبی مغز و نخاع کمک فراوانی می کند. اسید فولیک در گیاهان با رنگ سبزتیره و سبزیجات و مرکبات بسیار زیاد دیده می شود.
از آنجا که نقایص تولد در ۳-۴ هفته اول بارداری شروع می شود بنابراین خوردن اسید فولیک قبل از بارداری توصیه می شود.
طبق راهنمایی های جدید پزشکان متخصص زنان ۱-۲ ماه قبل از بارداری توصیه به مصرف اسید فولیک روزی یک عدد قرص ۱ میلی گرم می نمایند  تا بارداری صورت گیرد و در سه ماهه اول بارداری حتما باید استفاده شود.
میزان اسید فولیک لازم در قبل از بارداری و سه ماهه اول بارداری ۴۰۰ میکروگرم در روز می باشد و از ماه چهارم تا دوران شیردهی ۶۰۰ میکروگرم در روز می باشد که در اکثر مولتی ویتامین های دوران بارداری این مقدار لحاظ شده است.
از جمله نقایص لوله عصبی که ممکن است به علت کمبود اسید فولیک در دوران  بارداری بروز کند آنانسفالی (نقص تکامل در قسمتهای اصلی مغز) و میلومننگوسل (نقص تکامل در نخاع یا ستون مهره ها) می باشد.