مطالب مفید : چرا فرزند من به بیماری ژنتیکی مبتلا شد؟
این سوال از مواردی است که همیشه والدین یک کودک مبتلا به بیماری ژنتیکی از مشاور ژنتیک می پرسند؟
یک باور نادرست در مورد بروز بیماری ژنتیکی این است که بیماری های ژنتیکی در خانواده هایی بروز می کند که سابقه فرزند مبتلا در آنها وجود داشته است . در واقع بیش از ۷۰-۸۰ درصد موارد ابتلای بیماری ژنتیکی قبلا سابقه ای از بیماری وجود نداشته است. لذا بهترین راه پیشگیری از بروز بیماری در فرزند، انجام مشاوره  ژنتیک مخصوصا در ازدواج های فامیلی و انجام تست های غربالگری قبل از ازدواج و قبل از بارداری و در دوران بارداری و انجام تست های غربالگری سه ماهه اول و دوم جهت پیشگیری از بروز تریزومی های شایع و انجام سونوگرافی های خاص جهت تشخیص ناهنجاری می باشد.
در ازدواج های خویشاوندی اخیرا با انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و غربالگری بیماری های شایع ژنتیکی می توان از بروز فرزند مبتلا پیشگیری کرد.