اخبار پایگاه : اطلاعیه مهم آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی
احتراماً ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهروزی و سلامتی بدینوسیله اعلام می گردد ایام پذیرش نمونه های ارسالی از طرف مراکز طرف قرارداد به آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی به شرح زیر می باشد.
  • پذیرش نمونه های ارسالی جهت انجام تست مولکولی تا پایان روز ۲۷/۱۲/۹۹ خواهد بود.
  • آخرین روز پذیرش نمونه های مایع آمنیون، CVS و جنین سقط شده جهت انجام آزمایش کاریوتایپ جنین تاریخ ۱۷/۱۲/۹۹ خواهد بود، همچنین پذیرش نمونه در روزهای کاری فروردین  بلا مانع است.
  • آخرین روز پذیرش نمونه خون جهت انجام آزمایش کاریوتایپ تاریخ ۲۴/۱۲/۹۹ خواهد بود، همچنین پذیرش نمونه در روزهای ۷ و ۸ فروردین  بلا مانع است.
  • شروع بکار این مرکز در سال جدید ۰۷/۰۱/۱۴۰۰ می باشد.