برای بیماران : سندرم باردت بیدل
سندرم باردت بیدل یک بیماری ژنتیکی با توارث اتوزوم مغلوب است که با علائم چاقی، پلی داکتیلی ( انگشت اضافه دست و پا ) ، کم توانی ذهنی و  و مشکلات چشمی نظیر کم بینایی واسترابیسم ومشکلات  کلیوی نظیر نارسایی کلیه و هیپوگنادیسم همراه است.
تشخیص بیماری فوق بر اساس علائم بالینی فوق الذکر می باشد. در صورتی که خانواده ای دارای یک فرزند مبتلا به سندرم  باردت بیدل باشند، احتمال تکرار در فرزندان بعدی ۲۵ درصد می باشد.
در حال حاضر بالغ بر بیست ژن در بروز این بیماری شناسایی شده است. بررسی تمامی ژنهای مسئول در سندرم فوق با انجام آزمایش هول اگزوم امکانپذیر است. از جمله ژنهای شایع درگیر می توان به BBS۱ و BBS۲ و BBS۴ و BBS۵ اشاره کرد.
در صورتی که در خانواده سابقه ای از بیماری فوق وجود دارد قبل از اقدام به بارداری جهت مشاوره ژنتیک حتما اقدام شود تا در صورت لزوم ازمایش ژنتیک بیماری انجام شود .