برای بیماران : بیماری آنیریدیا Aniridia
آنیریدیا یک اختلال ژنتیکی نادر چشم است که با عدم وجود کامل یا جزئی عنبیه ایجاد می شود. این اختلال در برخی موارد می تواند همراه با کاتاراکت کاهش دید ، گلوکوم (افزایش فشار چشم)  و حساسیت به نور و نیستاگموس همراه باشد. این بیماران در معرض خطر بیشتری برای کاتاراکت (آب مراورید چشم) می باشند.
این بیماری توارث اتوزوم غالب دارد و در هر بارداری احتمال پنجاه درصد ابتلای جنین وجود دارد. ژن های شناخته شده در بروز بیماری شامل PAX۶ و ELP۴ و TRIM۴۴ می باشند که بررسی این ژنها با انجام آزمایش WES (هول اگزوم) میسر می باشد. در صورتی که در خانواده سابقه ای از بیماری فوق وجود دارد قبل از اقدام به بارداری جهت مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش های ژنتیک مربوطه مراجعه نمایید.