مطالب مفید : هماتوم جفت در بارداری
هماتوم جفت در بارداری یا هماتوم ساب کوریونیک به معنی تجمع غیر طبیعی خون بین جفت و دیواره رحم می باشد. علت اصلی هماتوم ها در بارداری ناشناخته می باشد. هرگونه خونریزی یا لکه بینی در دوران بارداری حائز اهمیت می باشد مخصوصا در سه ماهه اول بارداری باید سریعا خونریزی ها با انجام سونوگرافی بررسی شوند. در برخی موارد حاملگی های خارج از رحم مثلا در حاملگی های خارج رحمی که جنین در لوله جایگزین شود ممکن است خونریزی بروز کند. البته هر نوع خونریزی در بارداری به هیچ وجه نشان دهنده سقط جنین نمی باشد ولی باید مورد بررسی کامل قرار گیرد. در صورت تشخیص هماتوم جفتی با انجام سونوگرافی خانم باردار تحت نظر و درمان قرار می گیرد. اکثر هماتوم های جفتی بعد از مدتی پس از درمان بهبود می یابند و با درمان مناسب و استراحت جذب می شوند.
از علل شناخته شده  که باعث ایجاد هماتوم در جفت می شود می توان به ضربه شدید به شکم مادر، مصرف برخی داروها، وجود بیماری های انعقادی مادر اشاره کرد.