اخبار پایگاه : عوارض استفاده از مواد مخدر در بارداری
عوارض استفاده از مواد مخدر در بارداری 
تولد نوزاد نارس (تولد زود هنگام)
وزن کم هنگام تولد
خونریزی داخل جمجمه جنین
محدودیت رشد جنین
سقط جنین 
میکروسفالی
مستعد ابتلا به مشکلات عصبی – رفتاری پس از تولد میباشند 
جدا شدن زود هنگام جفت
مشکلات تنفسی نوزاد 
تحریک پذیری نوزاد پس از تولد
مصرف مواد مخدر در بارداری به هیچ عنوان توصیه نمی شود. در صورتی که قبل از اقدام به بارداری مصرف مواد مخدروجود  دارد ، توصیه می گردد که قبل از اقدام به بارداری حتما به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و مشاوره انجام شود و حتما قبل از اقدام به بارداری  ترک اعتیاد  مواد مخدر  تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد .