برای بیماران : گونه دلتای ویروس کرونا (کرونای هندی)
یکی دیگر از گونه ای جهش یافته ویروس کرونا دلتا نام دارد که اولین بار در هند شناسایی شد و ویروس کرونای هندی نیز به آن اطلاق می شود. علائم متداول شامل آبریزش بینی سر درد و گلو درد است و در این نوع جهش یافته دلتا علائمی نظیر سرفه و از دست دادن بویایی و چشایی کمتر بروز می کند و احتمال بستری شدن در صورت  ابتلا دو برابر از نوع کرونای انگلیسی می باشد.
سرعت انتقال کرونای دلتا بسیار بالاست و حتی زودتر از انتقال ویروس سرماخوردگی می باشد و در اغلب موارد ابتلا به این نوع ویروس کرونا به دلیل علائم متفاوت از جهش های کرونای قبلی فکر می کنند که در معرض باد کولر سرما خورده اند و یا به دلیل مسمومیت غذایی دچار مشکل گوارشی نظیر اسهال و استفراغ شده اند پس از علائم خفیف اولیه شدت بیماری افزایش یافته و منجر به درگیری ریوی می شود و در اغلب موارد ممکن است تست PCR ابتلا به واریانت دلتا را نشان ندهد و در صورت منفی شدن تست PCR و وجود علائم به نفع کرونا جهت پیشگیری از انتقال به دیگر افراد خانواده و جامعه قرنطینه به مدت چهارده روز پس از شروع علائم اکیدا توصیه می شود.
تنها راه پیشگیری از ابتلا به نوع هندی رعایت پروتوکل بهداشتی نظیر شستشوی دستها و رعایت فاصله اجتماعی و ماسک مناسب می باشد.