اخبار پایگاه : مزایای نمونه گیری تست کرونا در منزل
افزایش ایمنی و راحتی مراجعین
جلوگیری از ازدحام بیش از حد
حفظ فاصله گذاری اجتماعی
صرفه جویی در زمان
 
در شرایط کنونی و پاندمی ویروس کرونا و به ویژه گونه دلتای هندی، نمونه گیری در محل جهت پیشگیری از انتقال ویروس تاثیر به سزایی دارد.
بخش کووید آزمایشگاه دکتر زینلی آماده ارائه انواع خدمات تشخیص مولکولی کرونا می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۹۳۹۱۴۰ تماس حاصل کنید.