مطالب مفید : مشاوره ژنتیک چیست؟
مشاوره ژنتیک به نوعی از مشاوره اطلاق می شود که توسط پزشکی که در حوزه ژنتیک و مشاوره آن آموزش دیده است ، انجام می شود.
در مشاوره ژنتیک اطلاعات لازم و مرتبط با بیماری های مختلف اعم از نحوه توارث بیماری ، تشخیص درمان و احتمال خطر یا احتمال تکرار بیماری فرزندان یک زوج از نظر بیماریها مورد بررسی قرار می گیرد.
هدف اصلی مشاوره ژنتیک دادن آگاهی به افراد از بیماری های موجود در شجره خانوادگی ، توضیح بیماری ها و چگونگی نحوه توارث بیماری ها ، درمان و مدیریت صحیح پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیکی می باشد.
مشاوره ژنتیک بخشی از غربالگری پیش از ازدواج انجام می شود و در صورت نیاز به آزمایش های ژنتیک زوجین به آزمایشگاه ژنتیک ارجاع داده می شود. با توضیحات پزشک مشاور ژنتیک زوجین ممکن است به علت خطرات احتمالی بروز بیماری ژنتیکی در فرزندان تصمیم بگیرند که با یکدیگر ازدواج نکنند یا در صورت تمایل به بچه دار شدن آزمایش های ژنتیک خاص که در هر زوج متفاوت می باشد را انجام دهند. امروزه با انجام آزمایش های ژنتیک پیشرفته جدید مخصوصا در ازدواج های فامیلی و تشخیص پیش از تولد و تشخیص پیش کاشتی (پی جی دی) برای پیشگیری از بروز ناهنجاری ها و بیماری های ژنتیکی بسیار حائز اهمیت می باشد. در آزمایشگاه دکتر زینلی امکان مشاوره حضوری و مشاوره آنلاین و تلفنی همه روزه میسر می باشد.