اخبار پایگاه : اول تا هفتم مرداد ماه هفته حمایت از بیماران هموفیلی
اول تا هفتم مردادماه به عنوان هفته حمایت از بیماران هموفیلی نامگذاری گردیده است. این هفته شاید تلنگری باشد تا در هیاهوی روزمرگی‌های خود به درد کودکانی فکر کنیم که نشاط جست و خیزهای کودکانه و شیطنت‌های نوجوانانه را با هراس خونریزی و دردهای مفصلی و عوارض و رنج‌های ریز و درشت دیگر عوض کرده‌اند. درد و رنج پدر و مادرهایی که علاوه بر تحمل درد و رنج جگرگوشه‌هایشان باید استرس و نگرانی ناشی از گرانی و کمبود گاه به گاه داروها و فرآورده‌های خونی مصرفی آنها را نیز تحمل کنند .
بیماری هموفیلی ، معروفترین اختلال انعقادی است. این بیماری در دونوع A و B ظهور پیدا می‌کند. هموفیلی بیماری ارثی است که از طریق ژن موجود بر روی کروموزوم X منتقل می‌شود و افراد ذکور به آن مبتلا می‌شوند . گرچه خانم‌ها می‌توانند ناقل این بیماری به شمار روند. از هر ده هزار تولد ذکور یک‌نفر مبتلا به هموفیلی نوع A می‌شوند . آمار موالید با بیماری هموفیلی نوع  Bبین یک‌سوم تا یک چهارم موالید مبتلا به هموفیلی نوع A است. مبتلایان به هوفیلی نوع A فاکتور انعقادی ۸ و مبتلایان به هموفیلی نوع B فاکتور انعقادی ۹ را به اندازه کافی در خون خود ندارند. در بیماران مبتلا به هموفیلی شدت خونریزی با توجه به میزان اختلالات ژنتیکی ، متفاوت است و در سه گروه شدید ، متوسط و خفیف قرار می‌گیرند.