اخبار پایگاه : مشاوره ژنتیک غیر حضوری
همزمان با شیوع کرونا و بروز سویه های جهش یافته جدید  در سراسر کشور و توصیه به کاهش ترددهای غیر ضروری ، جهت پیشگیری از کرونا استفاده از خدمات مشاوره ژنتیک آنلاین یا تلفنی به عنوان گزینه مطمئن توصیه می شود. 
در مواردی که زوجین قصد مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری دارند ولی به علت ترس از ابتلا به کرونا تمایل به مراجعه حضوری ندارند مشاوره ژنتیک غیر حضوری پیشنهاد می شود. 
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با ارائه مشاوره ژنتیک تلفنی یا آنلاین همه روزه در خدمت شما مراجعین محترم می باشد تا از این طریق زنجیره انتقال کرونا کاهش یابد زوجین پس از دریافت مشاوره ژنتیک غیر حضوری در صورت نیاز به آزمایش ژنتیک فقط جهت خونگیری و انجام آزمایش مراجعه خواهند کرد و مدت زمان انتظار و تردد در آزمایشگاه به حداقل می رسد.