برای بیماران : بیماری SMA و اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
بیماری SMA یک بیماری عصبی عضلانی است که با نام های متفاوت دیگری نظیر آتروفی عضلانی نخاعی یا سندرم وردینگ هافمن یا کوگلبرگ ولاندر نیز شناخته می شود. این بیماری ژنتیکی است و متاسفانه سیر پیشرونده دارد و اکثرا در تیپ یک بیماری ، علائم بیماری از چهار تا شش ماهگی به صورت ضعف عضلانی و شل بودن عضلات بدن و در نهایت مشکلات تنفسی و درگیری عضلات تنفسی بروز می کند.
نحوه توارث بیماری اتوزوم مغلوب می باشد و نقصی در ژن SMN۱ که مسئول تولید پروتئین SMNمی باشد اتفاق می افتد. 
از هر پنجاه نفر یک نفر ناقل بیماری SMA می باشد که عمدتا بیماری در ازدواج های خویشاوندی دیده می شود ولی در برخی موارد در ازدواج های غریبه نیز بروز می کند. امروزه امکان بررسی غربالگری SMA در زوجین با ازدواج فامیلی و حتی در زوجین غریبه با روش MLPA امکان پذیر است و در صورتی زوجین قبل از ازدواج تمایل به بررسی تعیین ناقلی از نظر SMA داشته باشند این بررسی به راحتی امکان پذیر می باشد و در صورتی که زوجین ناقل SMA باشند امکان بررسی جنین در هفته یازدهم بارداری به بعد با انجام CVSو بررسی پرزهای جنینی وجود دارد.
در صورتی که در خانواده یا اقوام یکی از زوجین بیماری SMA وجود داشته باشد حتما بررسی تعیین ناقلی زوجین قبل از ازدواج یا قبل از بارداری توصیه می شود.