اخبار پایگاه : هزینه تست کرونا در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی
بخش کووید آزمایشگاه دکتر زینلی آماده ارائه انواع خدمات تشخیص مولکولی کرونا می باشد، نمونه گیری در منزل و محل کار، امکان پاسخدهی اورژانسی، ارائه فرمت مورد تایید هواپیمایی و ... از جمله این خدمات است.
جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن ۸۸۹۳۹۱۴۰ تماس حاصل کنید.
لیست قیمت تست کرونا را از اینجا می توانید دانلود کنید.