اخبار پایگاه : دستور العمل واکسیناسیون مادران باردار با واکسن سینوفارم
تزریق واکسن سینوفارم در مادران باردار با شرایط اعلام شده زیر قابل انجام است :
واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط ، منوط به رضایت وی پس از مشاوره خواهد بود.
توصیه می شود واکسیناسیون بعد از هفته دوازدهم بارداری انجام شود.
همه مادران باردار با نمایه توده بدنی سی و پنج و بالاتر
همه مادران باردار با سن سی و پنج سال و بالاتر
مادران در همه گروه های سنی شاغل در بهداشت و درمان
همه مادران بارداری که همسران شان در بخش های کرونا و یا مراکز بهداشتی مدیریت کرونا شاغل هستند.
همه مادران با بارداری های دوقلویی ، چند قلویی و بارداری با آی وی اف
همه مادران باردار با بیماری زمینه ای شامل بیماری دیابت ، قلبی ، فشار خون بالا ، مصرف داروهای ایمونوساپرسیو ، بیماری مزمن کلیوی ، آنمی سیکل سل،پیوند اعضا ، سیروز کبدی و آسم
به علت خطر ابتلا به بیماری کرونا در سه ماهه سوم بارداری، ضمن تاکید بر شناسایی مادران باردار واجد شرایط، واکسیناسیون مادران واجد شرایط با سن بارداری بیست و هشت هفته و بیشتر در اولویت خواهند بود.
در صورت تزریق دوز اول واکسن قبل از بارداری و یا عدم اطلاع از بارداری در زمان واکسیناسیون، توصیه می شود پس از مشاوره با مادر و بر اساس ترجیح وی در رابطه با زمان واکسیناسیون ، تزریق دوز دوم با واکسن سینوفارم به فاصله بیست و هشت روز از تزریق قبلی یا بعد از هفته دوازدهم بارداری صورت پذیرد.
فاصله بین واکسن ویروس کرونا با واکسن آنفلوآنزا یا توام در بارداری حتی الامکان چهارده روز می باشد.