برای بیماران : سندرم تخمدان پلی کیستیک چیست؟
به طور طبیعی در هر سیکل ماهانه تنها یک فولیکول در تخمدان بالغ شده و یک تخمک آزاد می شود ولی در سندرم تخمدان پلی کیستیک تمام فضای تخمدان را فولیکول های ریز و درشت پر می کند و تخمک بالغ آزاد نمی شود و تنبلی تخمدان بروز می کند. البته تنها معیار یافته سونوگرافی مبنی برفولیکولهای ریز نشانه تنبلی تخمدان نمی باشد.
علائم تنبلی تخمدان شامل فولیکولهای ریز در تخمدان که در سونوگرافی مشخص می شود که به همراه هیرسوتیزم (موهای زائد در بدن و صورت) و ریزش موی ناشی از هورمونهای مردانه ، تاخیر در سیکل قاعدگی بیش از سه ماه که با توجه به علائم فوق فرد باید تحت درمان توسط متخصص زنان قرار گیرد. در صورت عدم درمان مناسب می تواند منجر به چاقی ، افزایش فشار خون ، استرس ، افسردگی و آکنه شود.