اخبار پایگاه : آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی روز پزشک را به تمامی پزشکان و مدافعان سلامت تبریک می گوید
درود بر مهربانان سپید پوش، مدافعان سلامت و سنگ صبور مردم عزیزمان در غمها و شادی ها
دستان پر مهر و عطوفت شما تجلی رحمن و رحیمیت خداست و نگاه گرمتان امید و حیات .....      
ای مهرباترین های سرزمین من، پزشکان عزیز، روزتان مبارک باد.