برای بیماران : سندرم بارتر
این سندرم در ابتدای زندگی بروز کرده و با مشکلات کلیوی در نوزاد یا شیرخوار همراه می باشد علائم اصلی این سندرم شامل اتلاف زیاد سدیم و پتاسیم و هایپرکلسیوری و آلکالوز متابولیک و پلی اوری می باشد.
علائم اصلی در نوزادی شامل تهوع و استفراغ و عدم وزن گیری مناسب و اختلالات الکترولیتی می باشد.
در بروز این سندرم چندین نوع توارث مغلوب و توارث وابسته به جنس مغلوب و توارث  Digenic مغلوب مطرح می باشد.
در صورت وجود فرد بیمار در خانواده با سندرم بارتر قبل از اقدام به بارداری جهت مشاوره ژنتیک و آزمایش ژنتیک پانل کامل ژن های مربوطه در بروز بیماری مراجعه نمایید.