برای بیماران : الیگواسپرمی چیست؟
الیگواسپرمی به کاهش تعداد اسپرم ها اطلاق می شود که در آزمایش اسپرم مشخص می شود و یکی از علل مهم ناباروری می تواند باشد.
علل مهم الیگواسپرمی شامل : آسیب لوله های اسپرمی ، واریکوسل ، وجود عفونتهای مقاربتی و عفونت در پروستات و مصرف الکل و سیگار و مواد مخدر (صنعتی و سنتی) ، بعضی بیماری های ژنتیکی نظیر CF ، استفاده از داروها مانند داروهای شیمی درمانی و استروئیدها و مواد تزریقی مورد استفاده در باشگاه های بدنسازی که برای تقویت عضلات ورزشکاران استفاده می شود.
در برخی موارد اختلالات کروموزومی نظیر کلاین فلتر نیز باعث اختلال الیگواسپرمی می شود.
در صورتی که در آزمایش اسپرم موارد الیگوسپرمی مشاهده شود باید به اورولوژیست جهت معاینه و تعیین علت الیگوسپرمی مراجعه نمود.