برای بیماران : بیماری پسوریازیس چیست؟
بیماری پسوریازیس یک بیماری شایع پوستی است که چرخه زندگی سلول های پوستی را بهم می زند. علائم این بیماری شامل تکه های نقره ای ضخیم و خشک یا تکه های پوستی قرمز می باشد. در حدود یک سوم از افراد مبتلا سابقه خانوادگی مشاهده شده است. شیوع پسوریازیس به جنسیت ارتباطی ندارد. برخی یافته های جدید نشان می دهند که برخی ژن های نظیر CARD۱۴ علت اصلی بروز پسوریازیس است. برخی عوامل محیطی مثل مصرف داروها و الکل و سیگار می تواند بروز بیماری را در بیماران با زمینه ژنتیکی افزایش دهد.
در حال حاضر بررسی ژنتیکی این بیماری با استفاده از تکنیک NGS امکان پذیر شده است. تا کنون شانزده ژن جدید در ارتباط با بیماری فوق شناسایی شده است. که توارث اتوزوم غالب و اتوزوم مغلوب می باشد.
در صورتی که در خانواده سابقه پسوریازیس وجود دارد قبل از اقدام به بارداری می توانید جهت مشاوره ژنتیک مراجعه نمایید.