برای بیماران : پانل ژنتیکی سرطان پستان و تخمدان وراثتی
این پانل شامل بررسی کامل پنج ژن BRCA۱ و BRCA۲  و CHEK۲ و TP۵۳ و PALB۲ می باشد.
در بیش از هشتاد درصد موارد سرطان پستان ارثی درگیری پنج ژن فوق مطرح است و این پنج ژن جز شایع ترین ژن های درگیر در جوامع مختلف می باشد.
انجام این آزمایش ژنتیک در موارد زیر بسیار ضروری و توصیه می شود.
سرطان دو طرفه پستان در فرد یا خانواده ایشان
سن ابتلای فرد مبتلا زیر پنجاه سالگی
یکی از زنان درجه یک خانواده مانند مادر ، خواهر ، دختر در سن کمتر از پنجاه سالگی مبتلا شده باشد.
بیش از یک نفر از زنان خانواده سابقه ابتلا به سرطان پستان وجود داشته باشد. (سابقه ابتلا دو سه مورد یاب یشتر در هر سنی)
سابقه سرطان پستان در مردان خانواده
سابقه سرطان پستان عود کننده در خانواده