برای بیماران : واکسیناسیون سینوفارم در بارداری
سینوفارم یکی از انواع واکسن ویروس غیر فعال بیماری کرونا می باشد که به دلیل غیر فعال بودن ویروس ، قابلیت بیماری زایی ندارد لذا می تواند سیستم ایمنی بدن را برای تولید آنتی بادی و ایجاد ایمنی در برابر کرونا تحریک کند.
علیرغم اینکه داده های موجود در مورد واکسن سینوفارم ، در بارداری کافی نمی باشد ولی با توجه به اینکه این واکسن حاوی ویروس غیر فعال می باشد که به طور معمول در بسیاری از واکسنهای دیگر ایمنی برای زنان باردار استفاده می شود لذا به نظر می رسد اثر یا عوارض واکسن سینوفارم در زنان باردار با زنان غیر باردار تفاوت محسوسی نداشته باشد و در آینده مورد مقایسه قرار گیرد واطلاعات کاملتری ایجاد شود . اخیرا سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه می کند واکسن کرونای سینوفارم در زنان باردار استفاده شود چرا که مزایای واکسیناسیون برای زنان باردار بیشتر از خطرات کووید ۱۹ این بیماری مخصوصا در سه ماهه سوم بارداری می باشد. به هر حال WHO با توجه به اینکه ایمنی هیچ برند واکسن کرونا صد در صد نمی باشد توصیه می شود زنان باردار علی رغم واکسیناسیون کرونا همچنان به رعایت پروتوکل بهداشتی ، گذاشتن ماسک و حفظ فاصله فیزیکی و شستن دستها و جلوگیری از عدم حضور در مکان های شلوغ و اطمینان از تهویه مناسب در محیط های بسته ملزم می باشند .