مطالب مفید : اختلال بیش فعالی همراه با کم توجهی
اختلال کم توجهی- بیش فعالی یک اختلال رفتاری رشدی است و معمولا فرد توانایی دقت و تمرکز بر روی یک موضوع را ندارد و یادگیری در او کند است. این اختلال با فقدان توجه و تمرکز ، فعالیت بیش از حد (بیش فعالی) و رفتارهای تکانشی همراه است.هر فرد یا کودک مبتلا به ADHD باید توسط روانشناس یا روان پزشک یا روانپزشک مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در بسیاری از موارد این افراد یک یا چند اختلال رفتاری دیگر نظیر افسردگی با اختلال دو قطبی نیز دارند. این عارضه بیشتر در کودکی و دوران بلوغ تشخیص داده می شود و با افزایش سن معمولا از شدت بیماری کاسته می شود.
در ارتباط با بیماری فوق اخیرا ژن های متعددی نظیر ADHD۱ و ADHD۲ و ADHD۳ و ADHD۴ شناسایی شده است. که امکان بررسی این ژن ها به روش NGS امکان پذیر می باشد.
در کودکی معمولا افراد با اختلال فوق مبتلا به پر تحرکی ، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی می باشند که در پسران هشت برابر دختران دیده می شود که معمولا در سنین سه تا پنج سالگی با علامت بیش فعالی کودک یا در دوران مدرسه با عدم تمرکز در درس خواندن تشخیص داده می شود.