اخبار پایگاه : تزریق بوتاکس در بارداری و شیردهی آری یا خیر؟
بوتاکس سم نوروتوکسین تولید شده از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم است که باعث فلج موقت عضلات و جلوگیری از چروکیدگی می شود.
با توجه به اینکه تحقیقات مربوط به تزریق بوتاکس در بارداری در انسان ها هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، در آزمایشات بر روی حیوانات تزریق بوتاکس به جوندگان در بارداری باعث شده که نوزادان با وزن کم به دنیا بیایند و یا باعث زایمان زودرس شود . لذا فعلا توصیه می شود در دوران بارداری تزریق بوتاکس به هیچ عنوان صورت نگیرد و در دوران شیردهی طبق تحقیقات انتقال بوتاکس در شیر مادر ثابت نشده است ولی به علت احتمال انتقال از راه شیر بهتر است تزریق بوتاکس در شیردهی نیز فعلا صورت نگیرد و تزریق را به بعد از شیردهی موکول کرد.