برای بیماران : تاثیر کرونا در بارداری
ویروس کرونا یا کووید ۱۹ خانم های باردار را همانند دیگر افراد می تواند درگیر کند. خانمهای باردار نسبت به سایر افراد در معرض خطر بیشتری نمی باشند ولی به دلیل تغییراتی که در شرایط جسمی و سیستم ایمنی زنان باردار به وجود می آید ممکن است نسبت به جمعیت عمومی نوع شدیدتری از بیماری در زنان دیده می شود. با توجه به علامت تب و لرز کرونا در سه ماهه اول بارداری ممکن است تب بالا باعث سقط جنین و مرده زایی شود.لذا اصول پیشگیری از کرونا در زنان باردار بسیار حائز اهمیت می باشد.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا زنان باردار می توانند ویروس را به جنین در طول بارداری یا حین زایمان منتقل کنند که با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون خوشبختانه موردی از ابتلای جنین گزارش نشده است.