برای بیماران : بیماری ژنتیکی در خانواده و پیشگیری از آن
آیا می دانید که اگر در یک خانواده بیماری ژنتیکی وجود داشته باشد ممکن است بقیه اعضای فامیل خانواده که ازدواج خویشاوندی دارند در معرض خطر داشتن فرزند مشابه به همان بیماری ژنتیکی میباشند؟
راهکار : در صورتی که در خانواده سابقه ای از بیماری خاصی وجود دارد که احتمال ژنتیکی بودن مطرح است، انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری و بررسی فرد مبتلا به بیماری ژنتیکی توصیه می شود، پس از تشخیص ژنتیکی نوع بیماری سپس تعیین ناقلی زوجین صورت می گیرد.
لازم به ذکر است انجام مشاوره ژنتیک مخصوصا در ازدواج های فامیلی بسیار حائز اهمیت می باشد و با انجام مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش های ژنتیک تشخیص پیش از تولد بر اساس صلاحدید پزشک  مشاور ژنتیک از بروز بسیاری از بیماری ها می توان پیشگیری کرد.