مطالب مفید : بیماری پوستی Incontinentia pigmenti
بیماری Incontinentia pigmenti یک بیماری ژنتیکی پوستی است که معمولا از بدو تولد بروز می کند. نحوه توارث بیماری وابسته به جنس و غالب می باشد.
بروز بیماری با علائم ماکولهای نا منظم و گاهی ضایعات تاولی خطی در اندام ها و تنه مشخص می شود.
تشخیص بیماری ابتدا با دیدن ضایعات هیپر پیگمانته در پوست است که بازگشت زمان کم رنگ می شود.
از علائم دیگر بیماری می توان به ناهنجاری های دندانی ، ناهنجاری چشمی و مشکلات ناخن همراه باشد.
بیماری در اکثر موارد در دختران مبتلا به صورت جهش ژنتیکی جدید می باشد و پدر و مادر فاقد موتاسیون در ژن مربوطه می باشند و نرمال می باشند. 
تشخیص ژنتیکی این بیماری امکان پذیر می باشد.