اخبار پایگاه : روز جهانی دیابت
شعار روز جهانی دیابت «مراقبت دیابت امروز بیشتر از همیشه» است که خوشبختانه چهاردهم نوامبر مصادف با بیست و سوم آبان ماه این فرصت را فراهم می‌آورد تا از طریق آموزش عموم مردم و بخصوص افراد بالای سی سال، بتوان گامهای مهمی در جهت ارتقاء آگاهی عمومی و تشویق افراد، خانواده و جوامع  برای خود مراقبتی در جهت پیشگیری از بروز بیماری، درمان مناسب و پیشگیری از بروز عوارض برداشت.