اخبار پایگاه : بررسی انواع تست های تعیین هویت انجام شده در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی
بخش تعیین هویت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با در اختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاهها، کیتها و ملزومات مربوطه و با تجربه تشخیص بیش از ۴۵۰۰ پرونده آمادگی لازم جهت ارائه خدمات تعیین هویت ژنتیکی را دارد.