اخبار پایگاه : پی جی در در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با راه اندازی PGD از سال ۱۳۸۸ تا کنون یکی از قدیمی ترین، دقیق ترین و پیشرفته ترین مراکز ارائه دهنده این نوع خدمات به خانواده هایی است که خواهان بررسی سلامت و یا تعیین جنسیت جنین خود پیش از بارداری می باشند.