مطالب مفید : یافته های مهم در سونوگرافی های بارداری در تشخیص سندرم داون
افزایش NT ، ضخامت پشت گردن جنین در سونوگرافی در هفته ۱۱ الی ۱۳
عدم وجود استخوان بینی یا همان (Nasal Bone) یا هیپوپلازی استخوان بینی
وجود توده های اکوژن در قلب
توده اکوژن در روده ها
افزایش نوکال فولد در سونوگرافی های سه ماهه دوم بارداری
کیست شبکه کروئید مغزی
پیلکتازی (افزایش قطر لگنچه کلیه)
کیستیک هیگروما
وجود ناهنجاری های مادرزادی قلبی