برای بیماران : نقش ژنتیک در بروز بیماری های خلقی و روحی روانی
در بروز بیماری های روحی و روانی مانند اسکیزوفرنی ، افسردگی و اختلالات دو قطبی و اختلالات بیماری وسواس و اضطرابی ، علاوه بر عوامل ژنتیکی ، عوامل محیطی بسیار مهم می باشند.
به عنوان مثال در مطالعات صورت گرفته در بیماری اسکیزوفرنی در صورتی که یکی از دوقلوهای همسان مبتلا به اسکیزوفرنی باشد، خطر ابتلای دوقلوی همسان دیگر چهل و هشت الی پنجاه درصد می باشد.
لذا این مسئله نشان می دهد که عاملی بیش از ژنتیک در اسکیزوفرنی نقش دارد. امروزه در بروز اسکیزوفرنی بیش از ده ژن مرتبط و در ارتباط با بیماری های دوقطبی (مانیک-اپرسیو) چندین ژن شناخته شده است. 
از جمله عوامل محیطی که احتمال خطر اسکیزوفرنی و یا دیگر بیماری های روحی و روانی را افزایش می دهد می توان به قرار گرفتن در معرض سرب و آلودگی هوا در بارداری ، تجربه استرسهای شدید ، استفاده از مواد مخدر در نوجوانی و اعتیاد به الکل ، اضطراب های دوران کودکی و مشکلات خانوادگی اشاره کرد.