اخبار پایگاه : آیا تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای همه ضروری است؟
میزان آنتی بادی بدن پس از گذشت یک دوره زمانی کاهش می یابد بنابراین دوز سوم تقریبا برای همه گروه های جمعیتی مخصوصا کادر درمان و افراد دارای بیماری زمینه ای به عنوان یک یادآور با هدف افزایش سطح ایمنی بدن توصیه می شود. در افراد مسن بالای ۶۰ سال نیز توصیه به واکسیناسیون ۴ ماه بعد از دوز دوم توصیه میشود .
برند و نوع واکسن کرونا با توجه به دو دوز قبلی تعیین می شود و در این زمینه حتما با مرکز واکسیناسیون کرونا هماهنگی لازم را انجام دهید.