برای بیماران : بیماری کم کاری تیروئید در نوزادان (هیپوتیروئیدی)
به کمبود هورمون تیروکسین در بدن نوزاد به هر علتی ، بیماری کم کاری تیروئید نوزادان یا هیپوتیروئیدی می گویند.
این بیماری در بدو تولد معمولا علامت مشخصی ندارد و بهترین روش شناسایی بیماران انجام غربالگری نوزادان است. اهمیت این بیماری در این است که اگر بیماری تشخیص داده نشود یا درمان دیر شروع شود یا کنترل بیماری مناسب نباشد بیمار به عقب ماندگی ذهنی دچار می شود.
کم کاری نوزادان می تواند به صورت گذرا یا دائمی باشد در انواع گذرا بیمار تا مدتی دو هفته تا چند سال دارو استفاده می کند و بعد از آن با شروع به کار تیروئید و تولید مقدار کافی هورمونهای تیروئیدی درمان قطع شده و دیگر نیاز به مصرف قرص لووتیروکسین ندارند ولی در نوع دائمی بیمار تا پایان عمر باید قرص مصرف کند.در حال حاضر برای تمامی نوزادان در روز سوم تا پنجم بعد از تولد غربالگری نوزادان از نظر تیروئید انجام می شود.که با گرفتن میزان خون کمی از پاشنه نوزاد انجام میشود و خطری برای نوزاد ندارد.