برای بیماران : آیا افراد ماژور می توانند ازدواج کنند و بچه دار شوند؟
افرادی که تالاسمی ماژور یا اینترمدیا می باشند که واجد هر دو جهش معیوب در ژن بتا تالاسمی می باشند، می توانند ازدواج کنند و فرزندان سالم داشته باشند به شرطی که همسر آنها از نظر بتا تالاسمی کاملا سالم باشد و ناقل بتاتالاسمی نباشند.
در برخی موارد افراد تالاسمی ماژور یا اینترمدیا قصد ازدواج با افراد مینور (ناقل) ژن بتا تالاسمی دارند که ازدواج آنها بلامانع است ولی در هر بارداری ریسک پنجاه درصد ابتلای جنین به تالاسمی ماژور وجود دارد و پنجاه درصد فرزندان سالم و ناقل بتا تالاسمی می باشند.
تشخیص پیش از تولد و بررسی جنین از نظر تالاسمی در هر بارداری این ازدواج الزامی است.
امکان پی جی دی نیز برای این افراد در این مرکز امکان پذیر است.