برای بیماران : بیماری FOP سندرم مرد سنگی
فیبرو دیسپلازی استخوانی شونده پیشرونده
(Progressive fibrodysplasia ossificans)
یک بیماری بسیار نادر بافت همبند می باشد که در آن یک جهش ژنی موجب می شود که بافت عضلانی و بافت همبند مانند عضلات و رباط ها به تدریج با استخوان جایگزین می شود.
جهشی در ژن ACVR۱ باعث بروز بیماری می باشد. استخوانی شدن گاه خود به خود یا به دنبال ترومایا ضربه ایجاد می شود که در اثر پیشرفت بیماری سفتی دائمی مفاصل بروز می کند و امکان خم شدن وجود ندارد. در برخی موارد نیاز به جراحی می باشد.
اکثر موارد بیماری به صورت جهش جدید در فرد مبتلا بروز می کند و احتمال تکرار در بارداری های بعدی به ندرت اتفاق می افتد.