برای بیماران : کاربرد HLA match در بیماری های ژنتیکی
فرزند من مبتلا به بیماری خونی تالاسمی ماژور می باشد، تنها راه درمان قطعی ایشان پیوند مغز استخوان است، دهنده HLA match در افراد فامیل و بانک جهانی پیوند موجود نمی باشد، چه راهکاری پیشنهاد می شود؟
در برخی بیماری خونی نظیر تالاسمی ، کم خونی ذاسی شکل ، اختلالات نقص ایمنی شدید ، سرطان های خونی و آنمی پلاستیک تنها درمان قطعی بیماری پیوند مغز استخوان و سلول های بنیادی می باشد، در این موارد در صورتی که دهنده کاندید سازگار با فرد مبتلا وجود داشته باشد می تواند جهت کمک به بیمار پیوند مغز استخوان را اهدا کند ولی در مواردی که دهنده مناسب در بانک پیوند یا اعضای خانواده وجود نداشته باشد از پی جی دی جهت بیماری و انتخاب جنین HLA match می توان استفاده کرد و با انجام پی جی دی می توان جنین سالم و سازگار با فرد مبتلا را انتقال داد پس از بارداری موفق خانواده ، بعد از تولد از خون بند ناف و پیوند مغز استخوان می توان استفاده کرد و به فرد مبتلای خانواده جهت ادامه درمان کمک کرد.