مطالب مفید : آیا قد توسط ژنتیک تعیین می شود یا عوامل محیطی موثرند؟
طبق آخرین تحقیقات انجام شده در حدود هشتاد درصد موارد قد افراد توسط توالی های DNA به ارث رسیده تعیین می شود. اما اینکه کدام ژن ها مسئول هستند در مرحله تحقیقات است و در برخی موارد عنوان شده DNA موجود در میتوکندری نیز در تعیین قد موثر است. از آنجا که قد توسط انواع ژن های مختلف تعیین می شود ، پیش گویی دقیق اینکه قد نهایی یک کودک چه خواهد شد بسیار سخت است. علاوه بر عوامل ژنتیکی موثر در قد نهایی ، فاکتورهای محیطی نظیر وضعیت تغذیه ای مادر طی بارداری ، سیگار کشیدن مادر و تغذیه در کودکی و مراقبت های درمانی و پزشکی در افزایش قد موثرند. رژیم غذایی موثر جهت افزایش قد شامل مصرف رژیم حاوی مواد پروتئینی نظیر مصرف گوشت ، مرغ و غذای دریایی و حبوبات و آجیل ها و غذاهای غنی از کلسیم توصیه می شود. همچنین خواب کافی و ورزش منظم در افزایش قد موثر می باشند.