اخبار پایگاه : کسانی که کرونا گرفته‌اند "دوز سوم" واکسن را چه زمانی تزریق کنند؟
افراد مبتلا به کرونا باید تا مدتی از تزریق دوز سوم واکسن کرونا اجتناب کنند، این افراد باید حداقل شش هفته پس از شروع علائم بیماری برای تزریق دوز سوم واکسن اقدام کنند.
این فاصله زمانی برای دوزهای اول و دوم واکسن کرونا نیز صادق است و بیماران مبتلا به کرونا باید حداقل فاصله زمانی شش هفته ای را برای تزریق دوزهای واکسن کرونا رعایت کنند.
این بیماران پس از بهبودی و گذشت شش هفته، با تزریق واکسن سطح ایمنی بالایی پیدا خواهند کرد، ایمنی در این دسته از بیماران مضاعف است، چرا که هم ایمنی حاصل از ابتلا را کسب کرده و هم ایمنی حاصل از واکسن در بدن آنها ایجاد می شود.
در صورتی که افراد مشکوک به کرونا بوده اما تست آنها منفی شده، توصیه می شود این افراد حداقل ۱۰ روز تا دو هفته از تزریق واکسن اجتناب کنند.
در خصوص افرادی که نشانه های بالینی مشکوک به کرونا داشته اما تست نداده اند هم توصیه می شود حداقل دو هفته فاصله پس از بهبودی را برای تزریق واکسن رعایت کنند.