افتخارات

AWT IMAGE

دارای لوح توانمندی در تعیین هویت از مرکز GEDNAP آلمان

AWT IMAGE

انتخاب جناب آقای دکتر زینلی، ریاست مرکز به عنوان چهره تاثیرگذار بیوتکنولوژی کشور

AWT IMAGE

لوح تقدیر از انجمن تالاسمی

AWT IMAGE

کسب عنوان برگزیده بالاترین مقدار Impact Factor در جشنواره پژوهشی

انستیتو پاستور ایران

AWT IMAGE

برگزیده هفته پژوهش در انستیتو پاستور ایران دی 92

AWT IMAGE

عنوان تولید کننده برتر در اولین همایش تجلیل از سه دهه

مدیریت جهادی در عرصه تولید و خدمات حوزه سلامت کشور

AWT IMAGE

عنوان برگزیده در جشنواره پژوهشی انستیتو پاستور ایران