آزمایش PCR کرونا
هزینه آزمایش کرونا طبق مصوبه وزارت بهداشت در این آزمایشگاه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ تومان می باشد.
  • چنان چه تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر جهت نمونه گیری مراجعه نمایید یا نمونه تان توسط نمونه گیر در محل ارسال شود، نتیجه آزمایش شما بعد از ظهر همان روز حداکثر تا ساعت ۶ عصر آماده خواهد شد و  از طریق واتساپ یا ایمیل یا مراجعه حضوری قابل دریافت می باشد.
  • در صورت مراجعه پس از ساعت ۱۲ ظهر نتیجه آزمایش شما صبح روز بعد نهایتا تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر آماده خواهد شد. اما اگر خواهان دریافت جواب در همان روز هستید می توانید از گزینه دریافت جواب به صورت اورژانسی و خارج از نوبت استفاده کنید.