آزمایش PCR کرونا - آنفولانزا
هزینه آزمایش کرونا طبق مصوبه وزارت بهداشت در این آزمایشگاه مبلغ ۳۸۰۰۰۰ می باشد.
می توانید به طور همزمان از نظر وجود ویروس های کرونا و آنفولانزای A و B مورد آزمایش قرار گیرید.