نمونه گیری کرونا در منزل و محل کار
در حال حاضر فقط نمونه گیری در منزل و محل کار از ساکنین تهران امکان پذیر می باشد.
هزینه نمونه گیری در منزل برای یک نفر ۱۰۰۰۰۰ تومان به اضافه هزینه ایاب و ذهاب فرد نمونه گیر می باشد. برای نفرات دوم به بعد این هزینه ۵۰۰۰۰ تومان می باشد.
این هزینه به مبلغ آزمایش درخواستی (آزمایش PCR کرونا یا آزمایش PCR کرونا - آنفوللانزا) اضافه می شود.