دریافت جواب کرونا به صورت اورژانسی
در صورتی که جهت انجام آزمایش کرونا پس از ساعت ۱۲ ظهر مراجعه کنید نتیجه آزمایش شما صبح روز بعد آماده خواهد شد. اگر برای دریافت نتیجه عجله دارید می توانید به صورت اورژانسی و خارج از نوبت نتیجه آزمایش خود را همان روز دریافت نمایید. هم چنین این امکان برای افرادی که قبل از ساعت ۱۲ ظهر مراجعه می کنند هم وجود دارد که می توانند درخواست جواب اورژانسی داشته باشند.
برای اطلاع از هزینه این تست با پذیرش تماس بگیرید .
شماره تماس : ۸۸۹۳۹۱۴۰ داخلی ۳۵۰